Zwangerschap gerelateerde klachten

Tijdens de zwangerschap ondergaat het lichaam in relatief korte tijd grote veranderingen.Onder andere je zwaartepunt verandert en daardoor ook je balans en houding. Door hormonen worden ook je spieren slapper. Als je hier niet juist mee omgaat, kan dit klachten opleveren zoals bekkenpijn en rugpijn.

Bij de Praktijk van Marja Boerefijn wordt je geleerd bewust te zijn van je lichaam tijdens de zwangerschap, bij de bevalling en in de periode na de bevalling.

We zoeken  samen naar een optimale houding en manier van bewegen, zoals het zitten, staan, opstaan en gaan zitten, bukken en tillen, lopen. Verder komt o.a. aan bod:

  • Versterken van spieren en leren ontspannen;
  • Houding- en bewegingsadvies gericht op een goede belasting van de rug en het bekken;
  • Gerichte oefeningen ter verbetering van lichaamshouding en de pijn te verminderen;
  • Advies gegeven over belasting en belastbaarheid, tips hoe u de rug en het bekken het beste kunt belasten.

Daarnaast wordt er aandacht besteedt aan de voorbereiding op de bevalling. Je wordt je bewust gemaakt van de verschillende fasen van de bevalling, de verschillende soorten weeën en de ademhalingstechniek die je kunt gebruiken bij het opvangen van de weeën plus het aanleren van een juiste perstechniek. . Ook aan de kraamdagen en het verdere herstel na de bevalling wordt aandacht besteed.

Marja Boerefijn werkt o.a. volgens de methode die ontwikkeld is door Cecile Rost en daarom is er voor iedereen de juiste behandeling beschikbaar.Cecile Röst, orthopedisch manueel therapeut en fysiotherapeut, heeft een eenvoudig uit te voeren behandelmethode ontwikkeld met een zeer hoog succespercentage (98% van 430 vrouwen die met de methode in de zwangerschap behandeld waren gaven aan baat te hebben gehad van de behandelingen).

Klachten na de bevalling.

De klachten kunnen verdwijnen na de bevalling. Maar het komt ook vaak voor dat de klachten  na de bevalling ook nog aanwezig zijn. Of dat er juist pijnklachten ontstaan na de bevalling. 

De behandelingen bestaan uit oefeningen om de spierpatronen en gewrichtsbewegingen goed weer uit te balanceren. Dit wordt aangevuld met houdings- en bewegingsadviezen voor dagelijkse activiteiten.

Omdat de adviezen eenvoudig in het leven zijn in te passen, is de therapietrouw buitengewoon hoog: de vrouwen voelen dat ze minder pijn hebben als ze de oefeningen en adviezen opvolgen en willen maar al te graag een ‘gewoon’ leven leiden zonder pijn en beperkingen! Er is een klein aantal behandelingen nodig om het programma goed aan te leren of uit te kunnen voeren. 

Deze actieve aanpak geeft vrouwen de controle over hun symptomen en functie terug. Binnen weken of maanden kunnen de meeste vrouwen met langdurige bekkenpijnklachten weer normaal functioneren en (afhankelijk van de fase van zwangerschap of bevallingsverlofperiode) hun werk en sport. Slechts een zeer klein percentage van de patiënten heeft aanvullende behandeling elders nodig.