Reattach, als praten niet helpt of te belastend is

ReAttach, als praten niet meer helpt..... of te belastend is.

Ik heb de corona-tijd gebruikt om een nieuwe opleiding te doen, namelijk Reattach.
ReAttach
  is een jonge wetenschappelijk onderbouwde interventie, met veelbelovende resultaten. ReAttach is een kortdurende interventie vooral voor mensen met overspanning en/of psychische klachten. De kracht van ReAttach is dat de focus ligt op het verbeteren van het verwerken van informatie, emoties en gebeurtenissen. Mensen zijn gewend om, over gebeurtenissen die hun bezighouden, te praten. Er wordt echter minder stil gestaan bij de manier waarop die gebeurtenissen verwerkt worden. Bij heftige gebeurtenissen kan het zo zijn dat deze verwerking verstoord raakt. Niet goed verwerkte gebeurtenissen vanuit het verleden kunnen dan het dagelijkse functioneren blijven beïnvloeden. Hierdoor ontstaat overprikkeling, vaak gepaard gaande met gevoelens van angst en/of somberheid. Er ontstaat een gevoel van een vol hoofd (overload) en vaak is het loslaten van gebeurtenissen lastig. Doordat de aandacht bij reattach ligt verwerken en niet op het herbeleven van gebeurtenissen wordt de verwerking als nauwelijks merkbaar en de behandeling zelf als niet belastend ervaren.

De behandeling. Tijdens de therapie wordt gewerkt aan het zelfbeeld in relatie met de belangrijkste personen in het leven en er wordt geleerd om spanning en gebeurtenissen te relativeren. Disfunctionele denkpatronen die een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren, worden vervangen door beter passende patronen. De therapeut trommelt met beiden handen op een lichte ritmische wijze op de handen van de cliënt.  Hierdoor wordt de sensorische integratie gestimuleerd en het oxytocine gehalte verhoogd. Tegelijkertijd worden denkopdrachten gegeven. De therapeut helpt door het stellen van vragen bij het ophalen van gevoelens, indrukken en gebeurtenissen om deze vervolgens op een snelle en milde manier te verwerken. Tijdens de behandeling hoeft er niet gepraat te worden. De informatie speelt zich intern af.

Voor wie is RaAttach geschikt? ReAttach is vooral geschikt voor mensen die aangeven dat hun hoofd vol zit, snel last hebben van drukte, moeite hebben met prikkels, dat ze nog last hebben van gebeurtenissen uit het verleden of maar heel langzaam herstellen van bijvoorbeeld een burn-out. Door de ReAttach interventie kan deze lading en/ of informatie verwerkt worden en kan er meer ontspannen en helder worden gefunctioneerd.

ReAttach kan ingezet worden bij:

faalangst

burn-outklachten

hardnekkige, negatieve (denk) patronen

chronische vermoeidheid

moeite met prikkelverwering (ook na hersenschudding of whiplash)

SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarbare Lichamelijke Klachten),

angststoornis en depressieve stoornis

trauma’s (in het verleden of recent)

snel overprikkeld raken (geluid, drukte)

moeite met concentreren of onthouden

persoonlijkheidsproblemen

PTSS

 

ReAttach kan onderdeel zijn van een normale (oefentherapie) behandeling en de kosten vallen onder de aanvullende verzekering. Het aantal sessies is afhankelijk van de klacht en gemiddeld zijn er 5 sessies nodig.  De resultaten van de therapie zijn verrassend goed.

Geef een reactie