opschalen behandelingen reguliere zorg

opschalen reguliere paramedische zorg

De paramedische zorg, zoals oefentherapie levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van leven van de patiënt. Langer uitstel van zorg zal leiden tot toename van complexiteit en gezondheidsschade bij patiënten. Daarom is het opschalen van de non-covid-19 zorg urgent. Het is noodzakelijk om paramedische zorg “veilig en verantwoord” op te schalen, met gepaste voorzorgsmaatregelen om besmettingsrisico’s te beperken.  Op basis van de adviezen en informatie van VWS en de richtlijnen van het RIVM is een stroomdiagram opgesteld.

Uitgangspunten hierbij zijn:

  • Alle patiënten kunnen benodigde zorg krijgen bij de paramedicus, waar mogelijk op afstand.
  • De noodzaak tot het opschalen van de reguliere zorg ligt in de toename van de ernst van de klacht als deze langer uitgesteld wordt.
  • Paramedische zorg kan alleen worden opgeschaald wanneer de praktijkvoering is aangepast aan de regels van de overheid aangaande “social distancing” en wanneer het algemeen hygiëne protocol wordt toegepast.

Het stappenplan is een advies waarmee triage in de paramedische zorg, dus ook voor de ex-corona patiënt, uitgevoerd kan worden.

 

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *