Angst en Paniek

In mijn praktijk komen redelijk veel mensen met angst en paniekklachten, met hyperventilatie, met stress gerelateerde klachten en met spanningsklachten. Door de aangeboden adem en ontspanningstechnieken verminderen de klachten vaak al behoorlijk. Het blijkt echter dat soms de trigger die tot de klachten leidde zodanig aanwezig blijft in het hoofd, dat dit de klachten in stand kan houden. Er is dan sprake van een trauma. EMDR kan in zo`n geval ondersteunend werken bij adem en ontspanningstherapie om tot vermindering van de klachten te komen.

Trauma: De term trauma wordt gebruikt voor elke herinnering die een blijvend nadelig effect op iemands leven heeft. Dat kan een herinnering zijn aan een ernstig ongeval, misbruik, verlies of geweld. Traumatische ervaringen worden anders in ons geheugen opgeslagen, apart van de rest van onze ervaringen. Het zijn min of meer losse ervaringen die niet in een netwerk zijn opgeslagen en dus ook niet geïntegreerd zijn in ons systeem. Kenmerkend voor traumatische herinneringen zijn heftige emoties, levendige beelden en fysieke reacties zoals bijvoorbeeld schrikreacties, angststoornissen, nachtmerries, hyperventilatie, fobieën en paniekaanvallen.

Angst: Naast de ontspanningstherapie kan  ook aan de behandeling van cliënten met angsten kan EMDR een waardevolle bijdrage leveren. Dat kunnen angsten zijn die door een concrete gebeurtenis zijn aangewakkerd, maar ook angsten die iemand zelf ontwikkelde. Zo kan EMDR gebruikt worden bij de behandeling van angst om auto te rijden, angst voor dieren, angst voor paniekaanvallen, straatvrees, angst voor tandarts of ziekenhuis etc.

Wat is EMDR: EMDR is een soort reset van het brein. Het richt zich vooral op het verwerken van nare ervaringen. Het is een erg effectieve therapeutische methode: vaak zijn er maar enkele sessies nodig. Groot voordeel van EMDR is dat er niet uitgebreid over de nare ervaring vertelt hoeft te worden. Een ander belangrijk aspect van EMDR is dat de cliënt bewust in het hier en nu is en tegelijkertijd van een afstand kijkt naar de traumatische ervaring. De cliënt is zich ervan bewust dat het trauma niet opnieuw plaatsvindt en dus niet herbeleefd wordt.

Waarom EMDR bij de behandeling van een paniekstoornis? Een paniekaanval zelf is een ingrijpende gebeurtenis. Een eerste paniekaanval is vaak zeer traumatiserend en aangrijpend omdat die onverwacht optreedt, als levensbedreigend wordt ervaren en een conditionerend beangstigend effect heeft voor een volgende paniekaanval. Afhankelijk van de ik-sterkte van de persoon en van de draaglast versus draagkracht van de persoon kan de angst voor een volgende aanval overheersend groot zijn.

Hoe werkt EMDR: EMDR werkt volgens een vast stappenplan en protocol. Door de focus tegelijkertijd op de herinnering en op de klikjes/oogbewegingen/tikjes knie te houden, (bilaterale stimulatie van de hersenen) verandert het beladen beeld. Het wordt opnieuw in het brein opgeslagen, maar nu met minder emotionele lading. Het brein doet zijn werk.

Resultaat:EMDR is een zeer effectieve therapievorm. Al na enkele sessies kunnen resultaten worden waargenomen zoals:

  • het verdwijnen van flashbacks en nachtmerries
  • een sterke vermindering van angst, fobieën en paniekreacties
  • neutraal terug kunnen denken aan de traumatische ervaring
  • loslaten van negatieve conclusies en overtuigingen
  • minder behoefte aan verslavende middelen
  • meer zelfvertrouwen en eigenwaarde
  • meer plezier in het leven en vertrouwen in de toekomst